Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwykłe Ikigai z siedzibą w: Lubenia 146, 36-042 Lubenia.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Festiwalu Ikicon 2019.
  3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak rejestrację uczestnika, co skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Festiwalu.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. W razie pytań prosimy o kontakt.